Show Ber­ry Dam­ri krijgt nieu­we lo­ca­tie

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Het op­tre­den van de Ne­der­land­se zan­ger Ber­ry Dam­ri dat zou plaats­vin­den af­ge­lo­pen vrij­dag in club Vip Roy­al­ties, zal wor­den ver­scho­ven naar Ha­va­na Loun­ge en wel op 12 no­vem­ber 2016. Dit is ge­daan om de fans van Ber­ry niet te­leur te stel­len. Kha­za­na Res­tau­rant en Ra Ni En­ter­tain­ment meen­den om de­ze ‘Mu­si­cal Par­ty’ toch voort te zet­ten met een an­de­re sfeer. Het wordt een mu­zi­ka­le avond met Dam­ri, waar­bij hij heel veel ro­man­ti­sche num­mers ten ge­ho­re zal bren­gen. “Ik zal ou­de en nieu­we num­mers pre­sen­te­ren”, zegt Dam­ri. “Ik zing ei­gen­lijk van al­les. Ik ben een veel­zij­di­ge zan­ger, dus men­sen uit het pu­bliek kun­nen ook een spe­ci­a­le aan­vraag doen”. Naast Dam­ri zijn er ook gast­zan­gers als Ra­jesh Sew­nan­dan, Su­desh Bi­pat en Miss Chan­dra uit Rot­ter­dam.

Dam­ri vindt het erg leuk om weer in Su­ri­na­me te mo­gen zijn en op te tre­den met Su­ri­naam­se ar­ties­ten als Ree­han Bai­ta­li en Su­desh Bi­pat. “Ik ge­niet echt van de zon. Na mijn op­tre­den op 12 no­vem­ber in Ha­va­na Loun­ge ver­trek ik weer naar Ne­der­land op 13 no­vem­ber”, al­dus Dam­ri.

(MW/fo­to: Di­nesh Mal­hoe

Ra-Ni En­ter­tain­ment)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.