Va­der Will Smith over­le­den

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De va­der van Will Smith is over­le­den. She­ree Flet­cher, de ex-vrouw van de ac­teur, maak­te via In­st­agram be­kend dat haar voor­ma­lig schoon­va­der Wil­lard Car­roll Smith Sr. het le­ven heeft ge­la­ten. “We gaan je mis­sen Dad­dio! Je leef­de vol­gens je ei­gen re­gels. Je was er echt één uit dui­zen­den. Je bracht dis­ci­pli­ne bij en wer­ke­thiek en die er­fe­nis ge­ven wij door. (Fo­to van links tot rechts: Will Smith II, Will Smith III (Trey), Will Smith I (Dad­dio!) #RIPDad­dio #do nt­tell­methe­re­sno­thin­gy­ou­ca nt­do#Wil­lSMITH1”, schreef ze bij de fo­to. She­ree was van 1992 tot 1995 ge­trouwd met Will. Het voor­ma­lig stel kreeg één kind sa­men: de in­mid­dels 23-ja­ri­ge Trey. De Ame­ri­kaan­se ac­teur ver­tel­de eer­der aan Es­sen­ce Ma­ga­zi­ne dat zijn va­der hard voor hem was, maar geen ti­ran. “Hij zorg­de er­voor dat ik met bei­de be­nen op de grond bleef. Hij kon naar me kij­ken met zo’n blik van: “nog één stap ver­der Will, en dan word ik echt kwaad”. Ik kon al­tijd op hem re­ke­nen en hij is dan ook een po­si­tief iets in mijn le­ven.” (De Te­le­graaf/fo­to: word­press.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.