Schiet­par­tij bij stem­bu­reaus in Ca­li­for­nië

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - In Azu­sa, een plaats in de Ame­ri­kaan­se staat Ca­li­for­nië, heeft een schiet­in­ci­dent plaats­ge­von­den, waar­bij ze­ker een per­soon is ge­dood. Drie men­sen raak­ten ge­wond, zo meld­den Ame­ri­kaan­se me­dia. Vol­gens nieuws­zen­der ABC wer­den agen­ten on­der vuur ge­no­men.

Vol­gens de lo­ka­le kies­com­mis­sie zit­ten er twee stem­bu­reaus in de buurt van waar de scho­ten wer­den ge­lost. Kie­zers wor­den op­ge­roe­pen de­ze lo­ca­ties te mij­den. In ze­ker een stem­bu­reau moesten de aan­we­zi­gen bin­nen blij­ven, weet CNN.

De schut­ter zou nog voort­vluch­tig zijn. ‘Blijf uit de buurt van Fourth St & Oran­ge Ave­nue’, zo waar­schuwt de po­li­tie op haar Twit­ter-ac­count, en roept om­wo­nen­den op om voor­al bin­nen te blij­ven. De po­li­tie is nog op zoek naar de schut­ter, die vol­gens de krant Los An­ge­les Ti­mes zwaar be­wa­pend is. Een mid­del­ba­re school, een ba­sis­school en een kin­der­dag­ver­blijf in de buurt slo­ten uit voor­zorg de deu­ren. Of de schiet­par­tij iets te ma­ken heeft met de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen, is voor­lo­pig niet dui­de­lijk.

(De Te­le­graaf/de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.