Straat­pro­test uit­ge­bro­ken na over­win­ning Trump

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Na de over­win­ning van de Re­pu­bli­kein Do­nald Trump in de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen zijn in de VS men­sen de straat op­ge­trok­ken om daar­te­gen te pro­tes­te­ren. Dat meldt ABC News. Er was her en der in de VS pro­test, waar­on­der ook in de hoofd­stad Washington. Maar ge­zien het tijds­ver­schil lijkt er het mees­te ac­ti­vi­teit aan de West­kust te zijn ge­weest, al­dus ABC. In Oak­land in de staat Ca­li­for­nië sticht­ten de­mon­stran­ten brand­jes en zijn een aan­tal ar­res­ta­ties we­gens on­ge­hoor­zaam­heid en van­da­lis­me ver­richt. Ook in het zui­den trok­ken stu­den­ten van de UCLA-uni­ver­si­teit in San­ta Bar­ba­ra, Ber­ke­ley en Ir­vi­ne de straat of hun cam­pus op om te pro­tes­te­ren.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.