Rus­land ver­jaagt Ne­der­land­se on­der­zee­ër op Mid­del­land­se Zee

Times of Suriname - - BUITENLAND -

RUS­LAND - Een Rus­si­sche ma­ri­ne­schip heeft een Ne­der­land­se on­der­zee­ër ver­jaagd in de Mid­del­land­se Zee, na­dat die te dicht in de buurt kwam van Rus­si­sche vaar­tui­gen.

Het Rus­si­sche mi­nis­te­rie van De­fen­sie spreekt van een ge­vaar­lij­ke ma­noeu­vre die had kun­nen lei­den tot on­ge­luk­ken, meldt het Rus­si­sche staats­pers­bu­reau RIA No­vos­ti gis­te­ren. De Rus­si­sche ma­ri­ne­sche­pen ont­dek­ten een on­der­zee­boot van ver­moe­de­lijk de Wal­rus­klas­se van de Ne­der­land­se ma­ri­ne. Die zou op een af­stand van twin­tig ki­lo­me­ter de be­we­gin­gen van on­der meer het Rus­sisch vlieg­dek­schip Ku­z­nets­ov in de ga­ten hou­den. De on­der­zee­boot werd ont­dekt door so­nar­sys­te­men van on­der­zee­ja­ger Se­ve­ro­morsk en mi­li­tai­re he­li­kop­ters. De Ne­der­lan­ders zijn vol­gens pers­bu­reau TASS ge­dwon­gen het zee­ge­bied te ver­la­ten.

Het Ne­der­land­se mi­nis­te­rie van De­fen­sie kan het be­richt nog niet be­ves­ti­gen. Een woord­voer­der laat we­ten dat de be­richt­ge­ving on­der­zocht wordt. Om­dat het een NAVO-mis­sie zou be­tref­fen, moet het be­richt via het mi­li­tair bond­ge­noot­schap ge­ve­ri­fi­eerd wor­den.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.