Cu­ba kon­digt mi­li­tai­re oe­fe­ning aan om Trump

Times of Suriname - - BUITENLAND -

CU­BA - Cu­ba heeft gis­te­ren een vijf da­gen du­ren­de mi­li­tai­re oe­fe­ning aan­ge­kon­digd als re­ac­tie op het nieuws dat Trump de vol­gen­de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent wordt. Vol­gens Ha­va­na zijn de oe­fe­nin­gen nood­za­ke­lijk om zich voor te be­rei­den op mo­ge­lij­ke vij­an­de­lij­ke ac­ties. Trump uit­te tij­dens de cam­pag­ne kri­tiek op het ak­koord tus­sen de VS en Cu­ba, die be­oog­de na een hal­ve eeuw vij­an­de­lijk­he­den de re­la­tie te nor­ma­li­se­ren. Trump dreig­de het ak­koord op te bla­zen om­dat het te zwak zou zijn.

(De Te­le­graaf)

Een duik­boot van de Wal­rus­klas­se van de Ne­der­land­se ma­ri­ne. (de­fen­sie.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.