Vijf Ame­ri­kaan­se sta­ten le­ga­li­se­ren ge­bruik van ma­ri­hu­a­na

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Ca­li­for­nië, Mas­sa­chu­setts, Ne­va­da, Flo­ri­da en North Da­ko­ta heb­ben gis­te­ren in een re­fe­ren­dum het ge­bruik van ma­ri­hu­a­na ge­le­ga­li­seerd. Dat mel­den ver­schil­len­de Ame­ri­kaan­se me­dia. In Ca­li­for­nië, Mas­sa­chu­setts en Ne­va­da werd het re­cre­a­tie­ve ge­bruik van ma­ri­hu­a­na goed­ge­keurd. In de eerst­ge­noem­de staat is weed­ge­bruik om me­di­sche re­de­nen al twin­tig jaar toe­ge­staan, maar mo­gen in­wo­ners ou­der dan 21 jaar ma­ri­hu­a­na nu ook re­cre­a­tief ge­brui­ken. In Flo­ri­da en North-Da­ko­ta stem­de de be­vol­king in met het me­di­sche ge­bruik van can­na­bis. In Flo­ri­da haal­de het voor­stel het met meer dan 60 pro­cent van de stem­men. In bei­de sta­ten kun­nen voort­aan on­der meer kan­ker- en hi­vpa­tien­ten ma­ri­hu­a­na ge­brui­ken.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.