IS krui­sigt ‘ver­ra­ders’ in Mo­sul

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IRAK - Strij­ders van Isla­mi­ti­sche Staat heb­ben met de krui­si­ging van vijf men­sen in de Ira­ke­se stad Mo­sul een dui­de­lij­ke bood­schap af­ge­ge­ven aan de 1,5 mil­joen men­sen die er nog vast­zit­ten. De vijf zou­den in­for­ma­tie heb­ben door­ge­speeld aan de vij­and. Hoe­wel de ter­reur­be­we­ging ter­rein ver­liest aan de oost­kant van de stad, ma­ken de strij­ders dui­de­lijk dat ze nog steeds de baas zijn.

IS vecht te­gen de 100.000 troe­pen die een in­ter­na­ti­o­na­le co­a­li­tie heeft in­ge­zet, on­der wie Iraak­se mi­li­tai­ren, vei­lig­heids­dien­sten, Koer­di­sche peshmer­ga en voor­na­me­lijk sjii­ti­sche pa­ra­mi­li­tai­ren. Vol­gens men­sen in de stad is het er rus­ti­ger dan de af­ge­lo­pen da­gen. “Ik zag strij­ders van IS de baar­den van man­nen con­tro­le­ren en zoe­ken naar ro­kers”, zei een van hen dins­dag­avond te­le­fo­nisch.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.