Oog-om-oog in Te­he­ran

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IRAN - Een Ira­ne­se man die ze­ven jaar ge­le­den een toen vier­ja­rig meis­je zuur in het ge­zicht gooi­de, waar­door zij blij­vend blind raak­te, is dins­dag als straf ook ver­blind.

Dat heeft een me­de­wer­ker van het open­baar mi­nis­te­rie Te­he­ran la­ten we­ten aan pres­bu­reau ISNA. De oo­gom-oog-ver­oor­de­ling werd dit jaar voor de twee­de keer ten uit­voer ge­bracht. Hoe dat ge­beur­de werd niet be­kend­ge­maakt. In isla­mi­ti­sche lan­den is oog-om-oog, waar­bij de ver­oor­deel­de het­zelf­de let­sel krijgt toe­ge­bracht als zijn slacht­of­fer, niet on­ge­woon. In som­mi­ge ge­val­len mo­gen de slacht­of­fers het von­nis zelfs per­soon­lijk ten uit­voer bren­gen, maar zij kun­nen er ook voor kie­zen hun aan­val­lers te spa­ren, vaak te­gen be­ta­ling van bloed­geld.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.