De ge­zond­heids­voor­de­len van ka­neel

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

Ka­neel (Cin­na­mo­mum ve­lum of C. cas­sia) wordt al lang ge­zien als su­per­food in di­ver­se cul­tu­ren, en de we­ten­schap heeft aan­ge­toond dat de ac­tie­ve olie­be­stand­de­len zo­als cin­na­mal­de­hy­de, cin­na­myl ace­taat en cin­na­myl al­co­hol be­paal­de ge­zond­heids­voor­de­len bie­den. Ter­wijl me­disch on­der­zoek ver­deeld is over de ge­zond­heids­voor­de­len van ka­neel en de ju­ry nog geen uit­spraak ge­daan heeft over of ka­neel wer­ke­lijk ziek­te kan be­strij­den, heeft ka­neel ze­ker een the­ra­peu­ti­sche rol bij be­paal­de kwa­len zo­als spijs­ver­te­rings­pro­ble­men en klei­ne bac­te­ri­ë­le in­fec­ties of ver­koud­he­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.