Reus­ach­ti­ge kro­ko­dil ge­red uit ka­naal in Sri Lan­ka

Times of Suriname - - PANORAMA -

In Ma­ta­ra in Sri Lan­ka heb­ben ran­gers een reus­ach­ti­ge kro­ko­dil be­vrijd uit een ka­naal. Vol­gens lo­ka­le me­dia kwam het rep­tiel dins­dag vast te zit­ten in het ka­naal toen hij op zoek was naar voed­sel en het wa­ter­ni­veau be­gon te stij­gen door he­vi­ge re­gen­val.

Uit ver­sla­gen blijkt dat het rep­tiel bij­na 1 ton woog en ruim 5 me­ter lang was. Vol­gens des­kun­di­gen kan de­ze soort kro­ko­dil­len niet veel gro­ter wor­den. “Van­we­ge zijn grootte kon hij niet zelf weg­ra­ken. Ge­luk­kig heb­ben we sa­men met bur­gers en de po­li­tie er- voor ge­zorgd dat de kro­ko­dil weg­kwam zon­der ge­wond te ra­ken”, al­dus een woord­voer­der van de ran­gers. (AD.NL/ fo­to: www.newsx.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.