Ver­huur­der wil hoog­be­jaar­de (97) uit huis zet­ten

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een 97-ja­ri­ge vrouw uit Mün­chen komt mo­ge­lijk op straat te staan. De de­men­te en bed­le­ge­ri­ge An­na woont al sinds 1955 in haar huis, maar de ver­huur­der wil haar er nu uit­zet­ten.

De ver­zor­ger van de hoog­be­jaar­de vrouw heeft de ver­huur­der ver­schil­len­de ke­ren zo zwaar be­le­digd, dat die de vrouw en haar ver­zor­ger hun huis uit wil gooi­en. De man­ne­lij­ke ver­zor­ger ver­pleegt de vrouw al sinds 2007. Hij woont op de­zelf­de eta­ge als de hoog­be­jaar­de vrouw.

Het be­gon al­le­maal met een klein me­nings­ver­schil tus­sen de ver­huur­der en de ver­zor­ger, maar het liep vol­le­dig uit de hand. De man noem­de de ver­huur­der on­der meer ‘een na­zi en een ter­ro­rist’. Een rech­ter moet nu uit­ma­ken of de vrouw uit haar huis ge­zet mag wor­den.

(RTL­nieuws.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.