Agent aan­ge­hou­den en in ver­ze­ke­ring ge­steld

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

NICKERIE - De po­li­tie van Nieuw-Nickerie heeft gis­ter­mid­dag een po­li­tie­agent aan­ge­hou­den en in ver­ze­ke­ring ge­steld. De­ze agent is ver­moe­de­lijk be­trok­ken bij de be­ro­ving van maan­dag, waar­bij de twee cri­mi­ne­len To­ny B en Col­lin E zijn aan­ge­hou­den en in ver­ze­ke­ring zijn ge­steld. Zij gin­gen ge­mas­kerd een au­to­zaak bin­nen met de be­doe­ling om die te be­ro­ven. Zij had­den de ge­zins­le­den vast­ge­bon­den en geld klaar­ge­zet om mee te ne­men. De po­li­tie die hier­van op de hoog­te werd ge­steld, kwam snel ter plaat­se. De cri­mi­ne­len had­den een groot be­drag klaar­ge­zet om mee te ne­men. De roof werd ech­ter ver­stoord door de po­li­tie. De die­ven kon­den na waar­schu­wings­scho­ten wor­den aan­ge­hou­den.

Re­gio­com­man­dant Wid­jai­koe­mar Oe­dit zegt dat het on­der­zoek nog loopt.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.