Steek­par­tij op school­ter­rein

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Twee scho­lie­ren van der­tien jaar oud heb­ben woens­dag met el­kaar ge­voch­ten op een school­ter­rein in het dis­trict Wa­ni­ca. Een van hen heeft de ander in zijn lin­ker­arm ver­wond met een schaar. Het slacht­of­fer moest me­disch wor­den be­han­deld, ter­wijl de ver­dach­te in de kraag is ge­vat. De res­sort­po­li­tie heeft de aan­ge­hou­den jeug­di­ge over­ge­dra­gen aan de af­de­ling Jeugd­za­ken van het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me voor ver­der on­der­zoek. De jeug­di­gen kre­gen in de klas ru­zie met el­kaar. Ze raak­ten met el­kaar in een woor­den­wis­se­ling, waar­door een van hen eerst naar huis werd ge­stuurd. De­ze jon­gen bleef ver­moe­de­lijk op het school­ter­rein op de ander wach­ten. De leer­kracht stuur­de kort daar­na de an­de­re jon­gen naar huis. Toen de wach­ten­de jon­gen hem op­merk­te, kre­gen ze weer ru­zie met el­kaar, om­dat hij de ander om re­ken­schap vroeg. Een van hen haal­de toen een schaar uit zijn school­tas en ver­wond­de de ander daar­mee. De po­li­tie heeft de schaar in be­slag ge­no­men.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.