“Ik maak­te mee hoe de brom­fiet­ser werd be­roofd”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - “Ik maak­te mee hoe de brom­fiet­ser werd be­roofd”, ver­telt een oog­ge­tui­ge aan de krant. Vol­gens hem was het woens­dag rond acht uur in de avond aan de In­du­strie­weg-Zuid in Paramaribo, toen hij sa­men met an­de­ren in een au­to over de weg reed.

Van­af een af­stand maak­te hij mee hoe twee man­nen op straat lie­pen. Een brom­fiet­ser stop­te voor hen, zo­dat de twee voet­gan­gers ver­der kon­den lo­pen. De oog­ge­tui­ge zegt dat een van de man­nen plot­se­ling een mes te­voor­schijn haal­de waar­mee hij de brom­fiet­ser be­dreig­de. De an­de­re ro­ver liet het slacht­of­fer af­stap­pen van zijn brom­fiets, die hij buit­maak­te. Bei­de ro­vers stap­ten ver­volgens op de brom­fiets en re­den met ho­ge snel­heid weg.

Vol­gens de oog­ge­tui­ge was hij op een af­stand, waar­door hij niet snel heeft kun­nen op­tre­den. Hij alar­meer­de de po­li­tie, zo­dat die snel op de lo­ca­tie zou kun­nen aan­ko­men. Hij merk­te dat het slacht­of­fer aan een ander om hulp be­gon te vra­gen. Hij is na­der­hand in de na­bije om­ge­ving van de man ge­weest. Vol­gens de oog­ge­tui­ge is het slacht­of­fer ge­schrok­ken van de be­ro­ving. “Al­les is voor mij ge­beurd. De ro­vers heb­ben het slacht­of­fer niet ge­sla­gen. Het is wel erg dat de man­nen hem heb­ben be­roofd van zijn ver­voers­mid­del”, al­dus de man. De po­li­tie on­der­zoekt de­ze zaak.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.