Cri­mi­ne­len ma­ken SRD 8000 buit

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Cri­mi­ne­len heb­ben gis­te­ren een tas in­hou­den­de SRD 8000 en do­cu­men­ten buit­ge­maakt. Twee man­nen die on­ge­wa­pend wa­ren, heb­ben de daad ge­pleegd. De be­na­deel­de is be­zig te bou­wen aan de Ring­weg-Zuid. Hij stond naast zijn wa­gen te te­le­fo­ne­ren. Een au­to waar­in de twee da­ders za­ten, reed lang­zaam voor­bij en stop­te iet­wat ver­der­op. Een van de da­ders stap­te uit en ruk­te de tas van de be­na­deel­de weg. Ver­volgens stap­te hij in de ge­reed­staan­de wa­gen waar­in hij is ge­re­den in de rich­ting van de Kashmier­straat. Een van de da­ders was ge­kleed in don­ke­re kle­ding, ter­wijl van de an­de­re niets be­kend is. Ze ver­plaat­sten zich in een grij­ze wa­gen waar­van het ken­te­ken niet be­kend is. Bij de po­li­tie werd mel­ding ge­maakt van de be­ro­ving en zij ging ter plek­ke voor on­der­zoek. De ro­vers wor­den nog op­ge­spoord.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.