Reus dicht­bij ren­tree

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Mar­co Reus maakt vol­gen­de week waar­schijn­lijk ein­de­lijk zijn ren­tree bij Borus­sia Dort­mund. De vleu­gel­spe­ler staat al een half jaar aan de kant van­we­ge een hard­nek­ki­ge schaam­been­bles­su­re. Coach Tho­mas Tu­chel van Dort­mund neemt de Duit­se in­ter­na­ti­o­nal vol­gens Bild waar­schijn­lijk op in de se­lec­tie voor de Bun­de­s­li­ga­wed­strijd te­gen Bay­ern Mün­chen van vol­gen­de week za­ter­dag.

Het lijkt on­re­a­lis­tisch dat Reus di­rect zijn op­wach­ting in de ba­sis zal ma­ken. Hij zou zich voor­al op een kor­te in­val­beurt moe­ten rich­ten. Tu­chel liet zich on­langs al uit over de na­de­ren­de ren­tree van zijn top­spe­ler. “Het is een ge­not om hem te zien trai­nen. Hij is in top­con­di­tie en haalt een hoog ni­veau.”

Reus speel­de op 21 mei zijn laat­ste wed­strijd. Door de kwet­suur mis­te de 27-ja­ri­ge spe­ler on­der meer het EK in Frank­rijk. Hij her­vat­te in ok­to­ber de trai­ning. (NS)

Mar­co Reus maakt vol­gen­de week waar­schijn­lijk ein­de­lijk zijn ren­tree bij Borus­sia Dort­mund. De vleu­gel­spe­ler staat al een half jaar aan de kant van­we­ge een hard­nek­ki­ge schaam­been­bles­su­re. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.