Sch­weinst­ei­ger krijgt elf mil­joen bij ver­trek uit Man Uni­ted

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Man­ches­ter Uni­ted heeft Bas­ti­an Sch­weinst­ei­ger vol­gens ver­schil­len­de En­gel­se me­dia elf mil­joen eu­ro ge­bo­den wan­neer hij een an­de­re club weet te vin­den in ja­nu­a­ri. Het Duit­se Sport Bild meldt nu dat de Duit­se mid­den­vel­der hoe dan ook elf mil­joen eu­ro kan van­gen, zo­lang hij maar ver­trekt van Old Traf­ford. De oud-in­ter­na­ti­o­nal is dit sei­zoen op een zij­spoor be­land on­der ma­na­ger Jo­sé Mour­in­ho. Dit sei­zoen zat Sch­weinst­ei­ger nog geen en­ke­le keer bij de wed­strijd­se­lec­tie. Ook al dook hij on­langs nog plots op op de trai­ning van de hoofd­macht, is de kans bij­zon­der klein dat de 32-ja­ri­ge mid­den­vel­der dit sei­zoen nog mi­nu­ten maakt in het eer­ste elf­tal. Het con­tract van Sch­weinst­ei­ger bij Man­ches­ter Uni­ted loopt nog door tot me­dio 2018. Als hij be­sluit in ja­nu­a­ri in te gaan op het aan­bod van zijn werk­ge­ver, krijgt hij elf mil­joen eu­ro mee. Hier­door zou hij ze­ven mil­joen eu­ro mis­lo­pen.

(VZ)

Man­ches­ter Uni­ted zal Bas­ti­an Sch­weinst­ei­ger vol­gens ver­schil­len­de En­gel­se me­dia elf mil­joen eu­ro bie­den wan­neer hij een an­de­re club weet te vin­den in ja­nu­a­ri. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.