Blind krijgt slecht nieuws

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Stijn Schaars kan zon­dag de­fi­ni­tief niet mee­spe­len in de WK­kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd van het Ne­der­lands elf­tal te­gen Luxem­burg. De mid­den­vel­der viel woens­dag­avond te­gen Bel­gië al na een kwar­tier uit met een kuit­bles­su­re. De kwet­suur blijkt dus­da­nig ern­stig dat hij zon­dag niet in­zet­baar is. Dat geldt ook voor Vin­cent Jans­sen en Je­remain Lens. Na een af­we­zig­heid van drie jaar be­gon Schaars te­gen de Ro­de Dui­vels van­uit de ba­sis. Een kwar­tier na de af­trap liet hij zich ver­van­gen door Jor­dy Cla­sie. “Ik denk niet dat het ern­stig is, maar als mijn en­kel én mijn kuit niet top zijn dan is het wel­licht ver­stan­di­ger om aan de lan­ge­re ter­mijn te den­ken. Zon­dag komt dan te vroeg”, al­dus Schaars na af­loop. Jans­sen viel uit met een her­sen­schud­ding, Lens raak­te ge­bles­seerd aan zijn ham­string. Het drie­tal heeft don­der­dag het Oran­je­trai­nings­kamp ver­la­ten. Blind maakt don­der­dag nog be­kend of hij ver­van­gers op­roept voor het drie­tal. Blind kan al geen be­roep doen op de ge­bles­seer­den Rick Kars­dorp, Da­vy Pröp­per, Te­ren­ce Kon­go­lo, Quin­cy Pro­mes, Ste­fan de Vrij, Jeroen Zoet en Da­ryl Jan­maat. Ke­vin Stroot­man is zon­dag ge­schorst.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.