Wen­ger maakt zich zor­gen om bles­su­re Sán­chez

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Alexis Sán­chez is ge­bles­seerd ge­raakt bij de na­ti­o­na­le ploeg van Chi­li. Des­on­danks laat de Chi­l­een­se bond hem niet te­rug­ke­ren naar zijn club Ar­sen­al, maar er wordt ge­pro­beerd om hem klaar te sto­men voor de WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd van dins­dag te­gen Urugu­ay. Ma­na­ger Ar­sè­ne Wen­ger is er niet ge­rust op en wil de ernst van de bles­su­re van de in­ter­na­ti­o­nal tot op de bo­dem uit­zoe­ken.

Het du­el met Co­lom­bia liet de aan­val­ler schie­ten, maar in Chi­li hoopt men dat hij het du­el met Urugu­ay haalt. Wen­ger maakt zich zor­gen. “Ik heb een be­richt­je ge­kre­gen dat hij een ham­string­bles­su­re zou heb­ben”, zegt Wen­ger in ge­sprek met beIN Sports. “On­ze me­di­sche staf moet toe­gang zien te krij­gen tot de MRI-scan om te zien hoe ern­stig het is. We moe­ten er ze­ker van zijn dat zij geen su­ï­ci­da­le be­slis­sing ne­men waar­door hij twee of drie maan­den aan de kant staat.” Sán­chez mis­te al een groot deel van vo­rig sei­zoen om­dat hij te lang door­speel­de met een ham­string­bles­su­re. “Hij wil al­tijd spe­len, ook al is hij ge­bles­seerd. Ik snap dat zij kij­ken naar hun ei­gen re­sul­ta­ten, maar wij moe­ten om de ge­zond­heid van on­ze spe­ler den­ken.” Vol­gen­de week za­ter­dag her­vat Ar­sen­al de Pre­mier Le­a­gue met een wed­strijd te­gen Man­ches­ter Uni­ted.

(VZ)

Alexis Sán­chez is ge­bles­seerd ge­raakt in Chi­li en liet de wed­strijd van gis­te­ren te­gen Co­lom­bia voor­bij schie­ten, maar de Chi­l­een­se bond pro­beert hem klaar te sto­men voor de vol­gen­de wed­strijd te­gen Urugu­ay. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.