Llo­ris twij­felt over ver­len­ging bij Tot­ten­ham Hot­spur

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Tot­ten­ham Hot­spur slaag­de er on­langs in om de con­trac­ten van dra­gen­de spe­lers als De­le Al­li, Eric Dier en Chris­ti­an Erik­sen te ver­len­gen en het is de club er al­les aan ge­le­gen om dat ook bij spe­lers als Hu­go Llo­ris en Har­ry Ka­ne voor el­kaar te krij­gen. Voor­zit­ter Da­niel Le­vy is ech­ter niet van plan het sa­la­ris­huis van the Spurs op de schop te gooi­en en dat zou mo­ge­lijk pro­ble­men kun­nen op­le­ve­ren.

De Dai­ly Mir­ror weet na­me­lijk te mel­den dat Llo­ris, die een ver­bin­te­nis tot 2019 heeft, twij­felt over een con­tract­ver­len­ging. De Frans­man wil naar ver­luidt graag bij Tot­ten­ham blij­ven, maar weet ook dat hij el­ders veel meer kan ver­die­nen. De twee par­tij­en zijn in­mid­dels al een tijd met el­kaar in ge­sprek en lig­gen vol­gens het me­di­um nog een aar­dig eind uit el­kaar.

Iets soort­ge­lijks zou plaats kun­nen vin­den met Ka­ne, die bij Tot­ten­ham niet hoeft te re­ke­nen op veel meer dan een klei­ne 115 dui­zend eu­ro per week en el­ders min­stens het dub­be­le kan ver­die­nen. De club geeft ech­ter aan nog niet in ge­sprek te zijn met de spits. (VZ)

Hu­go Llo­ris, de doel­man van Tot­ten­ham Hot­spur, twij­felt er­aan zijn con­tract bij de club te ver­len­gen, om­dat hij el­ders meer kan ver­die­nen. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.