Sta­tus Ba­le bij Wa­les niet ver­an­derd

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ga­reth Ba­le te­ken­de on­langs een nieuw con­tract bij Re­al Ma­drid dat hem bij­na vier­hon­derd­dui­zend eu­ro per week op gaat le­ve­ren. De Welsh­man ver­dient zo in een week wat Chris Co­le­man, de bonds­coach, in een jaar bij­ge­schre­ven krijgt en het ver­schil met de mees­te van zijn me­de­spe­lers is net zo groot. Toch is zijn sta­tus bij de na­ti­o­na­le ploeg niet ver­an­derd, ver­telt Joe Led­ley.

“Hij is nog steeds ge­woon een van de jon­gens, het maakt ons niet uit wie hij is. We ne­men hem nog steeds te gra­zen en hij neemt ons te gra­zen”, ver­tel­de hij aan ver­slag­ge­vers. “Als je het hem vraagt, zou hij zeg­gen dat hij het ge­wel­dig vindt om met de ploeg bij el­kaar te ko­men. Je kunt ie­mand niet an­ders be­han­de­len, we zijn al­le­maal ge­lijk. We pak­ken hem soms op zijn haar­dos. Te­gen Ge­or­gië za­gen we dat het in el­kaar zak­te en we na­men hem wel even te gra­zen. Hij zag er­uit als Tar­zan!”

“Hij ver­dient el­ke cent en wat hij ver­der ook krijgt in het le­ven. Hij heeft be­we­zen bij de bes­te spe­lers te ho­ren. Er is to­taal geen ja­loe­zie. We ken­nen Ga­reth als sinds hij een jo­chie was bij Sout­hamp­ton en hij is to­taal niet ver­an­derd”, gaat Led­ley ver­der. “Het voet­bal kan men­sen ver­an­de­ren en ver­schil­len­de kan­ten op­stu­ren. Hij is ge­woon op de­zelf­de weg door­ge­gaan en de­zelf­de per­soon ge­ble­ven.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.