Kri­tiek op Mour­in­ho

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Chris Smal­ling en Lu­ke Shaw wa­ren on­der Louis van Gaal nor­maal ge­spro­ken vas­te waar­den, maar de twee ver­de­di­gers heb­ben de woe­de van Jo­sé Mour­in­ho over zich af­ge­roe­pen. Het duo meld­de zich bij de coach als niet fit ge­noeg voor de wed­strijd te­gen Swan­sea Ci­ty en de Por­tu­gees ver­weet hen daar­na men­ta­le hard­heid te mis­sen en stel­de dat zij niet al­les wil­den ge­ven voor het team. Die woor­den aan het adres van Smal­ling en Shaw zijn Mour­in­ho op kri­tiek ko­men te staan van Gor­don Tay­lor, de voor­zit­ter van de En­gel­se spe­lers­vak­bond: “Ik was te­leur­ge­steld door die uit­spra­ken over twee spe­lers met een res­pect­vol­le car­ri­è­re. Zij heb­ben per­soon­lij­ke pro­ble­men, waar ik ver­der niet op in ga, maar een ma­na­ger moet soms ook een psy­cho­loog kun­nen zijn. Je kunt niet ie­de­re spe­ler in je team op de­zelf­de ma­nier be­han­de­len en be­oor­de­len; een ma­na­ger moet dat we­ten”, ver­telt hij aan Sky Sports.

Mour­in­ho, die wel blij was met het spel van de te­rug­ge­keer­de Phil Jo­nes, is nu naar ver­luidt van plan om het team flink op de schop te gooi­en. De voor­be­rei­ding liep met een af­ge­las­te oe­fen­trip naar Chi­na niet zo­als ge­wenst en de fit­heid van de spe­lers over het al­ge­meen valt hem te­gen, zo weet de BBC te mel­den.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.