Lal­la­na ge­niet van Li­ver­pool aan­val­s­trio

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Li­ver­pool gaat mo­men­teel aan kop in de Pre­mier Le­a­gue en veeg­de af­ge­lo­pen week­end Wat­ford met 6-1 van het veld. Ro­ber­to Fir­mi­no, Phi­lip­pe Cou­t­in­ho en Sa­dio Ma­né wa­ren al­le drie weer tref­ze­ker in de wed­strijd te­gen the Hor­nets en het trio wordt nor­maal ge­spro­ken ge­lan­ceerd door de he­le­maal op­ge­bloei­de Adam Lal­la­na. De En­gels­man staat dan ook vaak te ge­nie­ten op het veld. “Het is een cli­ché, maar het voet­bal heeft zijn ei­gen taal. Het En­gels van Fir­mi­no is bij­voor­beeld niet ge­wel­dig, hoe­wel hij be­ter En­gels spreekt dan ik Por­tu­gees, maar ik heb het ge­voel dat wij een re­la­tie heb­ben op het veld waar­bij we niet met el­kaar hoe­ven te pra­ten”, ver­telt hij op de web­si­te van zijn club. “Op som­mi­ge mo­men­ten, als je Fir­mi­no, Cou­t­in­ho en Ma­né sa­men ziet spe­len, is het net of ze over­al zijn. Het is bij­na te­le­pa­thisch, ze ken­nen el­kaars spel van bin­nen en van bui­ten”, sluit Lal­la­na af. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.