De­fen­sie­ve el­len­de blijft Bar­cel­o­na ach­ter­vol­gen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Het zit Bar­cel­o­na de laat­ste we­ken niet mee wat be­treft de ver­de­di­gers. Gerard Pi­qué en Jé­ré­my Ma­thieu zijn ge­bles­seerd, al lijkt Pi­qué na de in­ter­land­pe­ri­o­de weer in­zet­baar. Ook vleu­gel­ver­de­di­gers Jor­di Al­ba en Aleix Vi­dal kam­pen met bles­su­res en de vol­gen­de die zich in de zie­ken­boeg heeft ge­meld, is Sa­mu­el Um­ti­ti.

De Frans­man maak­te in zijn eer­ste we­ken veel in­druk bij Bar­cel­o­na; zo werd hij al ver­ge­le­ken met de Duit­se voet­bal­le­gen­de Franz Bec­ken­bau­er. Via de of­fi­ci­ë­le ka­na­len meld Bar­cel­o­na ech­ter dat Um­ti­ti een spier­bles­su­re heeft op­ge­lo­pen en dat gis­te­ren tes­ten heb­ben uit­ge­we­zen dat hij cir­ca drie we­ken niet in­zet­baar is.

Als de her­stel­pe­ri­o­de pre­cies drie we­ken duurt, is Um­ti­ti mo­ge­lijk op 3 de­cem­ber weer in­zet­baar: dan speelt Bar­cel­o­na de Klas­sie­ker te­gen Re­al Ma­drid. De man­dek­ker mist dan vier wed­strij­den: Mála­ga (thuis, com­pe­ti­tie), Cel­tic (uit, Cham­pi­ons Le­a­gue), Re­al So­cie­dad (uit, com­pe­ti­tie) en Hé­r­cu­les (uit, Copa del Rey).

(VZ) Sa­mu­el Um­ti­ti (l) heeft een spier­bles­su­re op­ge­lo­pen en zal drie we­ken bui­ten­spel zijn bij Bar­cel­o­na. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.