Man­ches­ter Ci­ty stel­de twee­de keus aan

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Man­ches­ter Ci­ty stel­de Jo­sep Gu­ar­di­o­la af­ge­lo­pen zo­mer aan, maar was ach­ter de scher­men al ja­ren­lang be­zig met zijn komst. Di­rec­teurs Fer­ran So­ri­a­no en Txi­ki Be­gi­ris­tain pro­beer­den de Span­jaard te strik­ken voor het sei­zoen 2013-14, maar hij koos voor Bay­ern Mün­chen. Daar­om op­teer­de Ci­ty voor Ma­nu­el Pel­le­gri­ni, zo geeft laatst­ge­noem­de zelf toe. De Chi­l­een, die in zijn eer­ste sei­zoen kam­pi­oen werd met Ci­ty, wist al­tijd al dat Gu­ar­di­o­la de eer­ste keus van de club­lei­ding was. “De komst van Gu­ar­di­o­la van af­ge­lo­pen zo­mer was een na­tuur­lijk pro­ces. Dat wist ik al toen ik bij Ci­ty kwam”, ver­telt Pel­le­gri­ni aan Ca­de­na SER. “De club was heel dui­de­lijk: Gu­ar­di­o­la of ik zou het wor­den. Hij sloeg het aan­bod af, dus te­ken­de ik voor drie jaar. Dat con­tract heb ik uit­ge­diend.”

“Gu­ar­di­o­la wil­de wel ooit aan de slag in En­ge­land en hij heeft met ze sa­men­ge­werkt in Bar­cel­o­na”, doelt de oe­fen­mees­ter op So­ri­a­no en Be­gi­ris­tain. “Het was dus geen pro­bleem.” Zelf werkt Pel­le­gri­ni on­der­tus­sen bij het Chi­ne­se He­bei Chi­na For­tu­ne, maar in au­gus­tus zou de En­gel­se voet­bal­bond hem be­na­derd heb­ben voor de rol van bonds­coach. “Ik ben on­langs ge­beld, maar ik zei ‘nee’. Ik heb mijn woord ge­ge­ven aan de­ze club.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.