Nieuw diep­te­punt voor WK-or­ga­ni­sa­tor

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Rus­land lijkt zich ge­luk­kig te mo­gen prij­zen met het feit dat kwa­li­fi­ca­tie voor het WK 2018 als or­ga­ni­sa­tor ge­ga­ran­deerd is. Het team van Stan­islav Cher­chesov ver­keert in dra­ma­ti­sche vorm en ging gis­te­ren ook on­der­uit te­gen Qa­tar. In Do­ha werd het 2-1 voor de or­ga­ni­sa­tor van het WK 2022. Straf­schop­pen vorm­den een ro­de draad in de oe­fen­par­tij. Aleks­an­dr Sa­med­ov open­de na­mens Rus­land de sco­re van­af elf me­ter, waar­na Ibra­him Ma­jid na­liet om de stand ge­lijk te trek­ken met een straf­schop. Via Bou­a­lem Khou­khi mocht Qa­tar het op­nieuw pro­be­ren van­af de pe­nal­ty­stip en hij wist kee­per Igor Ak­in­feev wel te ver­schal­ken. Via Ka­rim Bou­diaf werd het in de twee­de helft 2-1; drie mi­nu­ten voor tijd mis­te ook Aleks­an­dr Ko­ko­rin een pe­nal­ty en daar­door won Qa­tar. De oe­fen­ne­der­laag be­te­kent een nieuw diep­te­punt voor Rus­land, dat slechts één van de laat­ste tien du­els won. Qa­tar staat vijf­de in Groep A van de Azi­a­ti­sche WK­kwa­li­fi­ca­tie­pou­le. De num­mers één en twee plaat­sen zich di­rect, ter­wijl de num­mer drie nog twee play-offs moet over­le­ven.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.