Los An­ge­les met Trump hoop­vol voor Spe­len

Times of Suriname - - SPORT -

OLYMPISCH - De over­win­ning van Do­nald Trump in de ra­ce om het pre­si­dent­schap in de Ver­e­nig­de Sta­ten, is met ge­juich ont­van­gen door het or­ga­ni­sa­tie­co­mi­té dat de Olym­pi­sche Spe­len van 2024 naar Los An­ge­les hoopt te ha­len. ‘LA 2024’ prees de Re­pu­bli­kein in een ver­kla­ring voor “zijn ja­ren­lan­ge steun aan de olym­pi­sche be­we­ging in de Ver­e­nig­de Sta­ten.’’

“We zijn er­van over­tuigd dat de Olym­pi­sche Spe­len in LA 2024 de po­li­tiek over­stij­gen en kan hel­pen ons te ver­e­ni­gen en bij el­kaar te bren­gen. In een nieuw­ste poll blijkt dat 88 pro­cent van de Ame­ri­kaan­se be­vol­king het bid steunt, net als veel lo­ka­le en pro­vin­ci­a­le over­he­den. We kij­ken uit naar sa­men­wer­king met me­neer Trump’’, zo staat ver­der in de ver­kla­ring. Los An­ge­les, Pa­rijs en Boed­a­pest zijn in de ra­ce om de Zo­mer­spe­len van 2024 te or­ga­ni­se­ren. Vol­gend jaar wordt be­kend­ge­maakt wel­ke stad de ver­kie­zing wint.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.