Pe­rez laat spon­sor val­len van­we­ge Trump-grap

Times of Suriname - - SPORT -

AU­TO­SPORT - For­mu­le 1cou­reur Ser­gio Pe­rez heeft zijn con­tract met een zon­ne­bril­len­fa­bri­kant ver­scheurd na een grap over Do­nald Trump. De Mexi­caan­se tak van het be­drijf Haw­kers plaatste op de dag van de Ame­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­zing een tweet waar­in het be­drijf stel­de dat de Mexi­ca­nen een zon­ne­bril moesten op­zet­ten om hun tra­nen te ver­ber­gen, mocht Trump daad­wer­ke­lijk de nieu­we pre­si­dent wor­den. Pe­rez, zelf Mexi­caan, kon de tweet van zijn spon­sor niet waar­de­ren. De cou­reur van For­ce In­dia meldt dat hij de spon­sor laat val­len en dat hij het niet toe­staat dat zijn land be­la­che­lijk wordt ge­maakt. Haw­kers heeft de tweet in­mid­dels ver­wij­derd en zijn ex­cu­ses aan­ge­bo­den. Het be­drijf had zich pas re­cent als spon­sor aan Pe­rez ge­bon­den. De­ze maand ging de Pe­re­ze­di­tie van de zon­ne­bril in de ver­koop. Pe­rez staat mo­men­teel ze­ven­de in de WK-stand. Zon­dag wordt in Bra­zi­lië de voor­laat­ste Grand Prix van het jaar ver­re­den.

(Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.