Cor­rup­te voet­bal­bo­bo ris­keert lan­ge cel­straf

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ra­fael Esqui­vel heeft vol­gens de recht­bank van New York voor mil­joe­nen eu­ro’s aan steek­pen­nin­gen aan­ge­no­men. De oud-voor­zit­ter van de voet­bal­bond van Ve­ne­zu­e­la en voor­ma­li­ge twee­de man van de Zuid-Ame­ri­kaan­se voet­bal­fe­de­ra­tie Con­me­bol ris­keert een cel­straf van maxi­maal twin­tig jaar. De ze­ven­tig­ja­ri­ge Esqui­vel zou steek­pen­nin­gen heb­ben aan­ge­no­men voor me­dia - en mar­ke­ting­rech­ten bij gro­te toer­nooi­en. Hij heeft niet al­leen frau­de ge­pleegd, maar ook geld wit­ge­was­sen. Esqui­vel is één van de 42 ver­dach­ten in een groot on­der­zoek naar cor­rup­tie bij de FIFA. In­mid­dels zijn ne­gen­tien per­sonen en twee be­drij­ven schul­dig be­von­den. Esqui­vel stond tus­sen 1988 en 2015 aan het hoofd van de voet­bal­bond van Ve­ne­zu­e­la.

(NOS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.