Ont­kent ru­zie op set

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ju­lie Bo­wen heeft geen ru­zie met col­le­ga So­fia Ver­ga­ra. Dat be­na­druk­te de ac­tri­ce in de talk­show van El­len De­Ge­ne­res. “Zo nu en dan krijg ik een te­le­foon­tje of een mail­tje dat een rod­del­blad weer iets gaat schrij­ven. De­ze keer was het over So­fia. Dat ik ij­zig te­gen haar deed, om­dat ik ja­loers ben op haar suc­ces. Ze is een goe­de vrien­din, dus ik bel haar met­een op om te vra­gen wat ik zal doen.” Vol­gens de 46-ja­ri­ge, die in de se­rie speelt, kwam So­fia met een sim­pe­le op­los­sing. “Ze zei: “Als­je­blieft, trek ge­woon iets van mij aan.” Dus dit is haar blou­se”, al­dus de ac­tri­ce. Vol­gens Ju­lie gaan de bla­den erg ver in het ver­zin­nen van ver­ha­len. “Je hoeft te­gen­woor­dig niet meer aan de waar­heid te doen, als het maar op in­ter­net ge­deeld wordt. Daar kun je al­les zeg­gen wat je wil.”

Mo­dern Fa­mi­ly-ster

Clai­re Dunp­hy

(De Te­le­graaf/fo­to: wall­pa­persd­sc)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.