Ali Za­far niet ver­van­gen in

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Niet lang te­rug de­den ge­ruch­ten de ron­de dat Ali Za­far ver­van­gen was in de nieu­we film Dear Zin­da­gi. Pro­ble­men die de Pa­k­is­taan­se ac­teur in de Bol­ly­wood­film­in­du­strie heeft, zou­den hier­aan ten grond­slag lig­gen. Dear Zin­da­gi is een ko­me­die­dra­ma, dat ge­re­gis­seerd is door Gau­ri Shin­de en ge­pro­du­ceerd door Red Chil­lies En­ter­tain­ment, Dhar­ma Pro­duc­ti­ons en Ho­pe Pro­duc­ti­ons. Shah Rukh Khan, Adi­tya Roy Ka­pur, Ku­nal Kap­oor, Alia Bhatt, Angad Be­di en Sid­dharth Shuk­la zijn de an­de­re hoofd­rol­spe­lers. De re­gis­seur had eer­der ver­dui­de­lijkt dat Dear Zin­da­gi niet een ‘ty­pi­sche lo­ve sto­ry’ is. De Dil­wa­le-ac­teur is voor het eerst met Alia in een film. Tot nu toe is zij een van zijn jong­ste vrou­we­lij­ke te­gen­spe­lers. De film wordt van­af 25 no­vem­ber we­reld­wijd ver­toond. Gau­ri heeft ein­de­lijk de waar­heid be­ves­tigd. Vol­gens een be­richt van Pink­vil­la zei de fil­mer in een re­cent in­ter­view dat nie­mand is ver­van­gen. Ge­zegd werd dat de For­ce 2-ac­teur Tahir Raj Bha­sin, Ali had ver­van­gen. Nu zul­len ve­len blij zijn, om­dat dat niet het ge­val is. (me­dia247.co.uk / fo­to: desi­buc­ket.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.