Deut­sche Te­lekom boekt be­te­re re­sul­ta­ten

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BONN - Deut­sche Te­lekom heeft in het der­de kwar­taal van 2016 be­te­re re­sul­ta­ten ge­boekt en hand­haaf­de als ge­volg de ver­wach­tin­gen voor heel het jaar. Dit maak­te het Duit­se te­le­com­be­drijf gis­te­ren voor­beurs be­kend. De aan­ge­pas­te winst voor ren­te, be­las­tin­gen, af­schrij­vin­gen en amor­ti­sa­tie (EBITDA) kwam in het af­ge­lo­pen kwar­taal op jaar­ba­sis 7,2 pro­cent ho­ger uit op 5,5 mil­jard eu­ro. De om­zet steeg daar­bij met bij­na 6 pro­cent van 17,1 mil­jard naar 18,1 mil­jard eu­ro. On­der de streep rest­te een net­to­winst van 1,1 mil­jard eu­ro, ruim der­tig pro­cent meer dan in de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der. De net­to­schuld van Deut­sche Te­lekom steeg op jaar­ba­sis van 47,9 mil­jard naar 48,5 mil­jard eu­ro. Deut­sche Te­lekom her­haal­de de out­look voor 2016, waar­mee het te­le­com­be­drijf blijft mik­ken op een aan­ge­past be­drijfs­re­sul­taat (EBITDA) van 21,2 mil­jard eu­ro en een vrije kas­stroom van 4,9 mil­jard eu­ro. Eind 2015 be­droeg de vrije kas­stroom nog 4,5 mil­jard eu­ro. Ook de doel­stel­lin­gen voor de mid­del­lan­ge ter­mijn wer­den door het te­le­com­be­drijf her­haald. (Beurs­dui­vel/fo­to: wixsta­tic.

com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.