Re­sul­taat­druk voor En­gie

Times of Suriname - - ECONOMIE -

LA DEFENSE - En­gie heeft de re­sul­ta­ten in de eer­ste ne­gen maan­den van dit jaar ste­vig on­der druk zien staan. Dit bleek gis­te­ren voor­beurs uit de cij­fers van de Fran­se ener­gie­reus. De om­zet van En­gie daal­de op jaar­ba­sis met 11,1 pro­cent van 53,5 mil­jard naar 47,5 mil­jard eu­ro. Au­to­noom lag de om­zet iets meer dan 10 pro­cent la­ger, wat vol­gens En­gie het ge­volg was van la­ge­re prij­zen en ho­ge­re tem­pe­ra­tu­ren in Frank­rijk ver­ge­le­ken met 2015.

Het be­drijfs­re­sul­taat (EBITDA) nam met 5,4 pro­cent af van 8,1 mil­jard naar 7,7 mil­jard eu­ro. In het licht van de da­len­de prij­zen meen­de En­gie dat het hier­mee een goe­de pres­ta­tie le­ver­de.

De net­to­schuld daal­de met 1,9 mil­jard eu­ro naar 25,8 mil­jard eu­ro. Dit dank­te de on­der­ne­ming naar ei­gen zeg­gen aan een ‘ster­ke’ kas­stroom en gun­sti­ge wis­sel­koer­s­ef­fec­ten.

En­gie her­haal­de de doel­stel­lin­gen voor 2016. Aan­deel­hou­ders kun­nen daar­bij een di­vi­dend van 1,00 eu­ro per aan­deel in con­tan­ten te­ge­moet­zien.

(Beurs­dui­vel/fo­to: hln.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.