Be­stuur­der tram on­ge­luk op borg­tocht vrij­ge­la­ten

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GROOT-BRITTANNIE - De be­stuur­der van de tram waar­mee woens­dag een do­de­lijk on­ge­luk ge­beur­de, is gis­te­ren op borg­tocht vrij­ge­la­ten. De be­stuur­der werd na het on­ge­luk aan­ge­hou­den op ver­den­king van dood­slag.

De man is in ie­der ge­val op vrije voe­ten tot het on­der­zoek naar het on­ge­luk in mei voort­ge­zet wordt. Ver­moed wordt dat de be­stuur­der met te ho­ge snel­heid heeft ge­re­den en heeft na­ge­la­ten om bij een bocht te rem­men, meldt Sky News.

De tram raak­te van de rails en kan­tel­de. Vol­gens oog­ge­tui­gen schoof het ver­voers­mid­del nog en­ke­le me­ters na het kan­te­len door op het weg­dek. On­der­zoe­kers heb­ben in ie­der ge­val vast­ge­steld dat er met ‘sig­ni­fi­cant ho­ge­re snel­heid’ werd ge­re­den dan ge­brui­ke­lijk is. Ook wordt nog on­der­zocht of de be­stuur­der in slaap ge­val­len is. De re­gen­ach­ti­ge weers­om­stan­dig­he­den kun­nen ook van in­vloed zijn ge­weest op het on­ge­luk. Mo­men­teel is de po­li­tie nog be­zig met de iden­ti­fi­ca­tie van de do­de­lij­ke slacht­of­fers. Ook wordt er op de plek van het on­der­zoek gis­te­ren de he­le dag nog on­der­zoek ver­richt. Naast ze­ven do­de­lij­ke slacht­of­fers vie­len ze­ker vijf­tig ge­won­den bij het tra­mon­ge­luk.

(NU.nl)

Het rij­tuig is in een tun­nel ont­spoord. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.