Ira­ke­se troe­pen na­de­ren his­to­ri­sche stad Nim­rud

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IRAK - Ira­ke­se troe­pen trek­ken van­daag op rich­ting de his­to­ri­sche stad Nim­rud in het noor­den van het land. Ter­reur­groep Isla­mi­ti­sche Staat (IS) heeft de stad - met tal van ar­che­o­lo­gi­sche res­tan­ten - qua­si vol­le­dig ver­woest. De op­mars maakt deel uit van het of­fen­sief op Mo­soel.

“Een­he­den van de ne­gen­de tank­di­vi­sie en lo­ka­le mi­li­ties be­gin­nen op te ruk­ken om de dor­pen Ab­bas Ra­jab en AlNo­ma­niyah, bij Nim­rud, te be­vrij­den”, al­dus het Ira­ke­se ope­ra­ti­o­ne­le com­man­do. Het le­ger ver­dui­de­lijk­te niet of de vei­lig­heids­dien­sten de stad wil­len bin­nen­trek­ken. Nim­rud ligt een der­tig­tal ki­lo­me­ter ten zuid­oos­ten van Mo­soel. De ar­che­o­lo­gi­sche si­te is een over­blijf­sel van het As­sy­ri­sche Rijk. IS be­schouwt stand­beel­den van men­sen en die­ren als af­go­de­rij. Ook an­de­re his­to­ri­sche si­tes in ver­o­ver­de ge­bie­den in Irak en Sy­rië zijn vol­le­dig ver­woest door IS. De ter­reur­groep heeft ook tal­rij­ke ar­che­o­lo­gi­sche over­blijf­se­len ont­vreemd om zijn ope­ra­ties te kun­nen be­ta­len. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.