Duit­se bui­ten­land­mi­nis­ter naar Tur­kije

Times of Suriname - - BUITENLAND -

DUITS­LAND - De Duit­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken, Frank-Wal­ter Stein­mei­er, brengt ko­men­de week een be­zoek aan Tur­kije. Dat ge­beurt in een pe­ri­o­de waar­in de re­la­tie tus­sen de lan­den be­hoor­lijk on­der druk staat.De Turk­se pre­si­dent Er­do­gan heeft Duits­land eer­der de­ze maand ver­we­ten dat het ter­ro­ris­me steunt door Koer­di­sche or­ga­ni­sa­ties als de PKK of de gees­te­lij­ke Fet­hul­lah Gülen in be­scher­ming te ne­men. Duits­land heeft kri­tiek op de ma­nier waar­op Er­do­gan re­a­geert op de mis­luk­te staats­greep van 15 ju­li met mas­sa­ont­sla­gen en ar­res­ta­ties. An­ka­ra klaag­de eer­der over het weg­blij­ven van be­lang­rij­ke EU-po­li­ti­ci na de coup­po­ging. Het is de eer­ste keer dat Stein­mei­er Tur­kije aan­doet sinds de mis­luk­te staats­greep. Het is niet be­kend met wie hij ge­sprek­ken zal voe­ren.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.