Hand­gra­naat bij Fran­se am­bas­sa­de Athe­ne

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GRIEKENLAND On­be­ken­den heb­ben in de nacht van woens­dag op don­der­dag van­af een mo­tor­fiets een hand­gra­naat naar de Fran­se am­bas­sa­de in Athe­ne ge­gooid. Een be­wa­ker is daar­door licht­ge­wond ge­raakt, mel­den de Griek­se nieuws­zen­der Skai en de pu­blie­ke ra­dio.

De da­ders wis­ten te ont­ko­men. De po­li­tie zet­te de om­ge­ving af en liet zich of­fi­ci­eel niet over de ver­moe­de­lij­ke da­ders uit. In het ver­le­den zijn soort­ge­lij­ke aan­sla­gen ge­pleegd door links-ra­di­ca­le groe­pen, waar­van de­len zijn op­ge­rold maar an­de­re de­len voort­be­staan. De Fran­se am­bas­sa­de be­vindt zich in het cen­trum van Athe­ne, te­gen­over het par­le­ments­ge­bouw. Door de po­li­tie­af­zet­ting ont­stond er gis­ter­mor­gen een ver­keers­cha­os. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.