Ben­de men­sen­smok­ke­laars op­ge­rold

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BOSNIË EN HERZEGOVINA - Bij een ge­za­men­lij­ke ac­tie van de po­li­tie in vier lan­den is een ben­de men­sen­smok­ke­laars in het oos­ten van Eu­ro­pa op­ge­rold. De cri­mi­ne­len ron­sel­den vrou­wen en dwon­gen die aan het werk te gaan in de pros­ti­tu­tie. Drij­ven­de kracht ach­ter de po­li­tie­ac­tie was het Bosni­sche on­der­zoeksa­gent­schap SIPA. Dat werk­te sa­men met de au­to­ri­tei­ten in Ser­vië, Oos­ten­rijk en Duits­land om de ben­de in kaart te bren­gen. Acht ben­de­le­den wer­den in Bosnië aan­ge­hou­den en drie in Ser­vië. Bij el­kaar zit­ten meer dan twaalf men­sen vast. De vrou­wen wer­den aan het werk ge­zet in Oos­ten­rijk en Duits­land. De ben­de dwong ook vrou­wen uit Oe­kra­ï­ne in de pros­ti­tu­tie in Bosnië.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.