Schild­pad­den met tan­den veel la­ter uit­ge­stor­ven dan ge­dacht

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

Schild­pad­den met tan­den stier­ven veel la­ter uit dan tot nu toe werd aan­ge­no­men. In het wes­ten van Chi­na zijn fos­sie­len van 160 mil­joen jaar ou­de schild­pad­den ont­dekt met res­ten van tan­den in hun bek.

Tot nu toe werd aan­ge­no­men dat de­ze die­ren 30 mil­joen jaar eer­der uit­stier­ven. Dat mel­den Duit­se on­der­zoe­kers in het we­ten­schap­pe­lijk tijd­schrift BMC Evo­lu­ti­o­na­ry Bi­o­lo­gy. Mo­der­ne schild­pad­den heb­ben geen tan­den. Ze kau­wen hun voed­sel met ver­har­de rib­bel­tjes op hun ka­ken. De fos­sie­len van schild­pad­den met tan­den zijn op­ge­gra­ven in een ge­bied in de Chi­ne­se pro­vin­cie Xin­jiang waar vaak res­ten van rep­tie­len wor­den ge­von­den. De op­ge­gra­ven soort heet Sichu­an­che­lys pa­la­to­den­ta­ta.

“We wis­ten dat de­ze vroe­ge schild­pad­den nog tan­den in hun bek had­den. Ze heb­ben dit ge­bit ge­ërfd van hun rep­tiel­ach­ti­ge voor­ou­ders”, al­dus hoofd­on­der­zoe­ker Wal­ter Joy­ce. Het jong­ste fos­siel van een schild­pad met tan­den kwam tot nu toe uit rot­sen die 190 mil­joen jaar oud zijn. “Het is een gro­te ver­ras­sing dat we nu een schild­pad met tan­den heb­ben ge­von­den die veel lan­ger heeft over­leefd”, al­dus Joy­ce op nieuws­si­te Phys.org. Het is nog on­dui­de­lijk waar­om schild­pad­den in de loop van de evo­lu­tie hun tan­den heb­ben ver­lo­ren.

(NU.nl/fo­to: He­ri­ta­geDai­ly)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.