Man­nen doen lu­gu­be­re ont­dek­king na do­den slang

Times of Suriname - - PANORAMA -

En­ke­le man­nen in Ni­ge­ria ke­ken vreemd op toen ze de op­ge­zwol­len buik van een slang open­sne­den. Ze wil­den de slang do­den, om­dat het een kalf­je op­ge­ge­ten zou heb­ben. Ze bot­sten ech­ter op tien­tal­len slan­gen­ei­e­ren, een zeld­za­me de­li­ca­tes­se in het land. De slang is mo­ge­lijk een rot­s­py­thon, de lang­ste slang van Afri­ka. Zelfs gro­te­re prooi­die­ren, zo­als een vol­was­sen an­ti­lo­pe, zijn voor hen niet vei­lig. De mees­te men­sen ge­lo­ven geen snars van de of­fi­ci­ë­le ver­sie. Vol­gens hen wis­ten die boe­ren maar al te goed dat het rep­tiel zwan­ger was en wil­den ze de ei­e­ren heb­ben om te ver­ko­pen. “Een be­drei­ging voor hun vee­sta­pel? Dat was maar een ex­cuus om het dier te do­den”, zo luidt een van de re­ac­ties. “We heb­ben al­le­maal eens een fo­to of vi­deo ge­zien van een slang die een kalf­je op­ge­ge­ten heeft. Die buik ziet er heel an­ders uit. En als ie­mand het ver­schil moet ken­nen, is het wel de lo­ka­le be­vol­king.” (AD.NL/fo­to: TheSun)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.