Ma­ca­ber brief­je van die­ren­beul: “Ik heb je kat op gru­we­lij­ke wij­ze ver­moord”

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een die­ren­beul bracht niet al­leen de poes van twee kin­de­ren op gru­we­lij­ke wij­ze om het le­ven. Daar­na liet hij ook nog een brief­je met een lu­gu­be­re bood­schap bij de fa­mi­lie in de brie­ven­bus ach­ter. De fa­mi­lie Beer­naert uit het Bel­gi­sche He­ren­tals mis­te haar poes Speedy al een aan­tal da­gen. “Dat was haar ge­woon­te niet”, zegt de moe­der van het ge­zin te­gen de Bel­gi­sche krant Ga­zet van Ant­wer­pen. Niet lang daar­na vond de oud­ste zoon Lo­ri­an hun poes dood in de voor­tuin van een huis in de buurt. “De kat is daar vrij­wel ze­ker door de da­der neer­ge­legd, na­dat ze er­gens is om­ge­bracht”, zegt moe­der Kel­ly. “Op de plaats waar ze lag, von­den we geen bloed­spo­ren. Maar toen mijn man het ka­da­ver om­draai­de, zag hij dat ze door­boord was met een hooi­vork.”

En als­of dat al niet erg ge­noeg was voor de twee zoons van Kel­ly, werd er de vol­gen­de och­tend ook nog een ma­ca­ber brief­je af­ge­le­verd. Het schrijf­sel was ge­richt aan de jon­gens (15 en 17 jaar): “Ik heb je kat ver­moord. Op de meest gru­we­lij­ke wij­ze. Je kat was ver­ve­lend aan het doen. Groetjes, Ei­gen schuld jij.” Het brief­je was on­der­te­kend met een hart­je met daar­in de let­ter G (Gil­li­an) en L (Lo­ri­an), de na­men van de twee zoons.

(RTL­nieuws.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.