Vier mi­li­tai­ren dief­stal voed­sel­pak­ket­ten voor­lo­pig vrij

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Vier mi­li­tai­ren zijn voor­lo­pig in vrij­heid ge­steld in de dief­stal­zaak van voed­sel­pak­ket­ten van het Mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken en Volks­huis­ves­ting. Ma­joor Anand De­bis­a­roen van de mi­li­tai­re po­li­tie be­ves­tigt dit. Vol­gens hem zijn ook drie bur­gers voor­lo­pig op vrije voe­ten in de­ze zaak. Mo­men­teel zijn twee mi­li­tai­ren die hoofd­ver­dach­ten zijn, nog in de­ten­tie. Een van de hoofd­ver­dach­ten was uit­ge­leend aan het Mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken en Volks­huis­ves­ting, ter­wijl de an­der hem heeft ge­hol­pen bij het trans­port en de ver­koop van de pak­ket­ten. De­bis­a­roen zegt dat er een uit­ge­breid on­der­zoek is ge­daan. Slechts in Paramaribo zijn on­re­gel­ma­tig­he­den ge­con­sta­teerd. In de dis­tric­ten is het ver­strek­ken van de voed­sel­pak­ket­ten goed ver­lo­pen. De ma­joor zegt dat de pak­ket­ten be­stemd wa­ren voor so­ci­aal zwak­ke­ren en men­sen met een be­per­king. Vo­ri­ge maand kwam aan het licht dat on­ge­veer hon­derd voed­sel­pak­ket­ten in Paramaribo zijn weg­ge­maakt. De­ze zaak kwam aan het rol­len toen een tip bin­nen­kwam bij de mi­li­tai­re po­li­tie dat op een adres aan de Abe­ni­straat in Paramaribo de pak­ket­ten wer­den ver­han­deld. De mi­li­tai­re po­li­tie heeft toen sa­men met de po­li­tie een in­val ge­daan op het adres, wat leid­de tot de ar­res­ta­tie van vijf mi­li­tai­ren en twee bur­gers. Ver­no­men wordt dat de ver­dach­ten de pak­ket­ten heb­ben ver­kocht. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.