Sti­ge­su kijkt uit naar res­te­ren­de sub­si­die

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De Stich­ting Ge­han­di­cap­ten Su­ri­na­me (Sti­ge­su) is met de ge­deel­te­lij­ke sub­si­die die de over­heid heeft uit­be­taald deels ge­hol­pen. De stich­ting heeft schul­den en kijkt reik­hal­zend uit naar de res­te­ren­de sub­si­die die de over­heid de stich­ting ver­schul­digd is. In een pers­be­richt be­dankt de stich­ting de re­ge­ring voor het snel han­de­len om de ge­deel­te­lij­ke sub­si­die over het jaar 2016 over te ma­ken op haar re­ke­nin­gen.

De re­ge­ring laat Sti­ge­su ech­ter nog ach­ter met de schul­den die op­ge­bouwd zijn door het uit­blij­ven van de sub­si­die 2015-2016; de­ze schul­den zijn ge­maakt om de ex­ploi­ta­tie­kos­ten, on­der an­de­re per­so­ne­le kos­ten, te dek­ken. Sti­ge­su kan met de ont­van­gen sub­si­die de­ze schul­den niet af­los­sen, om­dat de sub­si­die van 2015 nog ont­breekt. Het re­cent ge­stor­te be­drag is brood­no­dig om de op­vang draai­en­de te hou­den.Het be­stuur had er al­le ver­trou­wen in dat de re­ge­ring de ach­ter­stal­li­ge sub­si­die zou recht­trek­ken, maar dat is nu slechts ge­deel­te­lijk ge­beurd, waar­door Sti­ge­su nog ach­ter­blijft met schul­den. De lei­ding van de stich­ting hoopt dat de re­ge­ring spoe­dig het res­te­ren­de deel over­maakt, zo­dat de schul­den af­be­taald kun­nen wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.