“Mijn schoon­zoon pro­beer­de mij te ver­krach­ten”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een man zou in zijn wo­ning aan de Nieuw Weer­ge­von­den­weg heb­ben ge­pro­beerd zijn schoon­moe­der te ver­krach­ten. Het slacht­of­fer ver­telt aan de krant dat zij ern­stig ge­trau­ma­ti­seerd is door het han­de­len van haar schoon­zoon. Ze ging bij haar schoon­zoon op be­zoek toen haar doch­ter haar op­bel­de. Vol­gens het slacht­of­fer was haar doch­ter on­der in­vloed van al­co­hol en ze be­vond zich in haar slaap­ka­mer. Haar moe­der ging in een an­de­re slaap­ka­mer waar­na de ver­dach­te daar bin­nen­kwam. Vol­gens haar liet de man haar eerst roe­pen via een van de klein­kin­de­ren, maar ze ging niet naar hem toe. Hij kwam daar­na zelf om te kij­ken waar zij was. De man kwam met een cup al­co­hol in de ka­mer en be­gon sek­su­eel ge­tin­te uit­spra­ken te doen. De schoon­moe­der schrok he­vig daar­van. “Ik kon niet ge­lo­ven wat mijn schoon­zoon mij voor­hield. Ik kan mij niet voor­stel­len dat hij sek­su­e­le han­de­lin­gen met mij wil­de ple­gen. Hij is net als mijn zoon”, al­dus het slacht­of­fer. De ver­dach­te bleef maar zeg­gen dat hij haar wil­de be­tas­ten en seks met haar wil­de be­drij­ven. De vrouw werd ge­trok­ken naar een an­de­re slaap­ka­mer waar hij haar pro­beer­de te ver­krach­ten. On­danks het feit dat haar doch­ter in het huis was, wil­de de man sek­su­e­le han­de­lin­gen ple­gen met zijn schoon­moe­der. “Mijn doch­ter sliep en had niets door. Ze was niet eens bij. Ik pro­beer­de mijn schoon­zoon te­gen te hou­den, maar hij bleef aan­drin­gen op seks.” Het ge­luk­te haar om in de woon­ka­mer te gaan sla­pen. De man kwam bij haar toen zij even in slaap was ge­val­len. Hij trok aan haar jurk, maar de schoon­moe­der werd wak­ker en hield hem te­gen. Het ge­luk­te hem niet om seks met haar te be­drij­ven. De vrouw heeft aan­gif­te van de­ze po­ging tot ver­krach­ting bij de po­li­tie ge­daan.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.