Drugs­ver­ko­per op­ge­pakt

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De po­li­tie heeft gis­te­ren een man in de kraag ge­vat voor over­tre­ding van de Wet Ver­do­ven­de Mid­de­len. Hij is na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld. De ver­dach­te stond bij een han­dels­zaak aan de Knuf­fels­gracht toen een po­li­tie­man in bur­ger­kle­ding hem op­merk­te. De agent con­sta­teer­de dat de man be­zig was een stic­kie op te rol­len en greep di­rect in. Hij hield de man aan. Be­hal­ve de stic­kie wer­den bij een fouil­le­ring meer drugs bij hem in be­slag ge­no­men. Het ver­moe­den be­staat dat hij het ver­bo­den spul aan de man bracht. Bij hem wer­den ook ver­pak­kings­ma­te­ri­aal en een schaar aan­ge­trof­fen die in be­slag zijn ge­no­men. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.