Win­ke­lier over­val­len

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een win­ke­lier in het dis­trict Wa­ni­ca is gis­te­ren over­val­len. Vier cri­mi­ne­len van wie een ge­wa­pend was met een jacht­ge­weer met af­ge­zaag­de loop, stap­ten de han­dels­zaak bin­nen. Ze over­rom­pel­den de win­ke­lier en hiel­den hem on­der schot. Het slacht­of­fer moest on­der be­drei­ging zijn geld af­staan, waar­bij hij ook werd ge­sla­gen. Hij raak­te ge­wond in zijn ge­zicht. De ro­vers wis­ten SRD 600 buit te ma­ken. Ze los­ten bij het ver­la­ten van de su­per­markt een in­ti­mi­da­tie­schot. Het is niet be­kend hoe ze de plaats heb­ben aan­ge­daan en ver­la­ten. De po­li­tie was na de be­ro­ving ter plaat­se voor on­der­zoek; de da­ders wor­den nog op­ge­spoord.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.