Ka­balebo krijgt bin­nen­kort ei­gen pomp­sta­ti­on

Times of Suriname - - BINNENLAND -

SIPALIWINI - Een on­der­ne­mer be­kijkt de mo­ge­lijk­he­den om een pomp­sta­ti­on op te zet­ten in het be­stuurs­res­sort Ka­balebo. Ka­pi­tein Ri­car­do Mac In­tosch van Was­ha­bo zegt dat hij ver­no­men heeft dat er bin­nen­kort een pomp­sta­ti­on wordt ge­bouwd. Het is vol­gens ka­pi­tein Car­lo Le­wis van Apoe­ra en Mac In­tosch heel be­lang­rijk dat het pomp­sta­ti­on komt in het be­stuurs­res­sort. Ben­zi­ne kost in het res­sort nu SRD 7,50 per li­ter. Dat is vol­gens Le­wis heel erg duur. Er zijn bur­gers die ben­zi­ne van­uit Nieuw-Nic­ke­rie trans­por­te­ren, maar bij de ver­koop wor­den de ver­voers­kos­ten in­ge­cal­cu­leerd. Mack In­tosch zegt dat hij voor­stan­der is van ont­wik­ke­ling in het res­sort. Hij is blij dat er on­der­ne­mers zijn die be­reid zijn om te in­ves­te­ren. Dit zal een he­le op­luch­ting zijn voor de ge­meen­schap en ook toe­ris­ten die met hun voer­tuig naar het wes­ten gaan.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.