Rij­be­wijs voor 17-ja­ri­gen de­fi­ni­tief

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - Ze­ven­tien­ja­ri­gen kun­nen voort­aan een rij­be­wijs ha­len. Het was een ex­pe­ri­ment dat in 2011 van start ging. Het wordt nu wet­te­lijk vast­ge­legd.

Dat heeft het ka­bi­net gis­te­ren be­slo­ten. Het ex­pe­ri­ment 2toDri­ve blijkt een groot suc­ces. Steeds meer jon­ge­ren van ze­ven­tien jaar heb­ben een au­to­rij­be­wijs. In­mid­dels zijn ruim 170.000 ze­ven­tien­ja­ri­gen ge­slaagd voor hun rij­be­wijs. Jon­ge­ren kun­nen be­gin­nen met au­to­rij­les wan­neer ze 16,5 jaar oud zijn. Na het be­ha­len van het rij­be­wijs moe­ten de jon­ge­ren nog tot hun acht­tien­de jaar on­der be­ge­lei­ding rij­den.

Mi­nis­ter Me­la­nie Schultz (Ver­keer): “Jon­ge en be­gin­nen­de be­stuur­ders zijn door min­der rij­er­va­ring va­ker be­trok­ken bij on­ge­luk­ken. Met de re­ge­ling voor be­ge­leid rij­den is het rij­be­wijs ha­len niet de eind­streep, maar juist het be­gin van een leer­tra­ject. Door een jaar lang on­der be­ge­lei­ding te rij­den, zit­ten jon­ge­ren op hun acht­tien­de er­va­re­ner ach­ter het stuur.”

(De Telegraaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.