Göt­ze is dis­cus­sie beu

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ma­rio Göt­ze is pas 24 jaar, maar lijkt er al een heel voet­bal­le­ven op zit­ten. De mid­den­vel­der won veel prijzen en maak­te de win­nen­de in de WK-fi­na­le van 2014 te­gen Ar­gen­ti­nië. Door zijn suc­ces­sen schep­te hij ho­ge ver­wach­tin­gen, iets waar hij niet al­tijd aan kan vol­doen. Er is dan ook re­gel­ma­tig kri­tiek op zijn spel. Hij zou niet meer zo goed zijn als voor­heen, maar daar denkt hij zelf an­ders over.

“Ik vind die dis­cus­sie gro­te on­zin”, zegt hij in ge­sprek met BILD. “Moet ik dan weer pro­be­ren acht­tien jaar te wor­den? Ik heb zes­tig in­ter­lands ge­speeld, was suc­ces­vol bij Bay­ern Mün­chen, zes jaar lang bij Borus­sia Dort­mund en ben vijf keer kam­pi­oen ge­wor­den. Dat zijn de fei­ten.” Dit sei­zoen kwam de zes­tig­vou­dig in­ter­na­ti­o­nal nog niet veel aan spe­len toe. On­danks al­le kri­tiek is hij te­vre­den over zich­zelf. “De ou­de Ma­rio Göt­ze is er niet meer. De hui­di­ge si­tu­a­tie is het eni­ge wat telt in het voet­bal. En ik voel me mo­men­teel goed bij de na­ti­o­na­le ploeg en BVB. Ik voel me zo goed dat ik in staat ben om be­ter te pres­te­ren. Ie­de­re dag geef ik al­les op de trai­ning.” (Goal)

Ma­rio Göt­ze stoort zich niet aan kri­tiek op zijn spel. (Fo­to:Voet­bal­zo­ne)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.